Masz pytania? Zadzwoń do Nas:
 

O ACP

ACP Global Forwarding Sp. z o.o. należy do DPDgroup i realizuje obsługę złożonych procesów logistycznych w międzynarodowym i krajowym obrocie towarowym. 

Specjalizujemy się w następujących usługach:

» spedycja drogowa międzynarodowa i krajowa - doładunki i pełne pojazdy, serwis drobnicowy drogowy na określonych kierunkach, ładunki ponadnormatywne, 

» spedycja lotnicza  - przesyłki pocztowe, kurierskie i ładunki cargo, 

» spedycja morska  - drobnica morska LCL oraz pełne kontenery FCL,

» kompleksowa obsługa celna

» obsługa towarów strategicznych - militarnych i podwójnego zastosowania.

Jesteśmy agentem IATA nr 63-4 7106 (The International Air transport Association).

 

Jakość naszych usług gwarantują międzynarodowe certyfikaty jakości i partnerstwa:

» AEO F (numer certyfikatu PL AEOF 440000120097) 

» ISO 9001:2009 wraz z kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli

» IQ Net  

» NCAGE

Dane rejestrowe Spółki:
ACP Global Forwarding Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02 – 274 Warszawa
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000043842, NIP nr 526-00-18-577, REGON nr 010375117, EORI nr PL526001857700000
ING Bank Śląski w KATOWICACH, Numer konta: 41 1050 0086 1000 0023 5333 0919
Kapitał zakładowy: 5.000.000 PLN

Zarząd ACP Global Forwarding Sp. z o.o.:

 Robert LUBIECKI - Prezes Zarządu

 Magdalena SKŁODOWSKA - Członek Zarządu

 Krzysztof WILCZYŃSKI - Członek Zarządu

 


Certyfikaty