Konta bankowe
Rachunek GŁÓWNY – BIEŻĄCY dla rozliczeń w PLN

41 1050 0086 1000 0023 5333 0919

IBAN:PL41105000861000002353330919
SWIFT:INGBPLPW
Rachunek pomocniczy dla rozliczeń celnych w PLN

30 1050 0086 1000 0090 3005 7039

IBAN:PL30105000861000009030057039
SWIFT:INGBPLPW
Rachunek bieżący walutowy dla rozliczeń w USD

13 1050 0086 1000 0090 3005 7054

IBAN: PL13105000861000009030057054
SWIFT:INGBPLPW
Rachunek bieżący walutowy dla rozliczeń w EUR

08 1050 0086 1000 0090 3005 7047

IBAN:PL08105000861000009030057047 
SWIFT:INGBPLPW
Rachunek bieżący walutowy dla rozliczeń w GBP

15 1050 0086 1000 0090 3210 8665

IBAN:PL15105000861000009032108665 
SWIFT:INGBPLPW