ODPRAWA CELNA

PDR - Dokumenty rejestracyjne wymagane do odprawy celnej

 

EXPORT - dokumenty, formularze
PDF icon-new  Zlecenie spedycyjne
PDF icon-new  Upoważnienie bezpośrednie jednorazowe
PDF icon-new  Upoważnienie bezpośrednie bezterminowe
PDF icon-new  Oświadczenie o towarach strategicznych w eksporcie 

 

IMPORT - dokumenty, formularze
PDF icon-new  Zlecenie spedycyjne
PDF icon-new  Upoważnienie bezpośrednie jednorazowe
PDF icon-new  Upoważnienie bezpośrednie bezterminowe
PDF icon-new  Upoważnienie dla LS Airport Services 

 

DOKUMENTY REJESTROWE ACP Global Forwarding Sp. z o.o.  
PDF icon-new  NIP  526-00-18-577 
PDF icon-new  REGON  010375117  
PDF icon-new  KRS  0000043842

 

ZAŚWIADCZENIA
PDF icon-new  Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek 
PDF icon-new

 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, braku prowadzonych postępowań

 egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe

 zobowiązań  oraz braku prowadzonych postępowań w sprawach o przestępstwa

 lub wykroczenia  skarbowe

PDF icon-new  Zaświadczenie KRS o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
PDF icon-new  Zaświadczenie US o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT UE

 

 

PDF icon-new  Pobierz najnowszą wersję Adobe Reader  

 

 

Duties Platform