26.09.2019 Podwyższenie kapitału zakładowego ACP GF
 

W dniu 26 września 2019r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany w przedmiocie wpisania do KRS podwyższonego do 5.000.000 PLN kapitału zakładowego spółki ACP Global Forwarding Sp. z o.o.

 

01.03.2019 Aktualizacja Ogólnych Warunków Spedycyjnych ACP GF
 

w dniu 01 marca 2019r. uaktualnione zostały Ogólne warunki spedycyjne ACP Global Forwarding Sp. z o.o.

» więcej informacji

31.10.2018 Zmiana lokalizacji oddziału w Warszawie
 

Z dniem 02 listopada 2018r. nastąpi zmiana lokalizacji oddziału ACP w Warszawie.

Zmianie ulegnie tym samym adres do korespondencji.

 

Nowy adres warszawskiego oddziału ACP to:

Al. Krakowska 4/6

02-284 Warszawa

 

Nowy adres Magazynu Czasowego Składowania to:

Al. Krakowska 4/6

02-284 Warszawa

 

Jednocześnie adres:

ul. Mineralna 15

02-274 Warszawa

w dalszym ciągu pozostaje adresem siedziby głównej Spółki.

 

Pozostałe dane identyfikacyjne, rejestrowe i adresowe, w szczególności nazwa, adres siedziby głównej, numery telefonów, numer NIP, REGON, KRS, EORI, konta bankowe, adresy e-mail, itp. pozostają bez zmian.

 

17.05.2018 Certyfikat ISO 9001 : 2015-10
 

ACP otrzymało Certyfikat nr J-2435/5/2018 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001 : 2015.

 » więcej informacji

27.03.2018 Zmiany w Zarządzie Spółki ACP GF
 

W dniu 27 marca 2018r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki ACP Global Forwarding Sp. z o.o. 

 

Odwołani z funkcji Członków Zarządu zostali: Krzysztof GĄSIŃSKI oraz Jacek SŁOMSKI.

 

Od dnia 27 marca 2018r. organem wykonawczym Spółki jest Zarząd w składzie:

Robert LUBIECKI – Prezes Zarządu
Magdalena SKŁODOWSKA – Członek Zarządu
Krzysztof WILCZYŃSKI – Członek Zarządu

 

23.02.2018 Zmiany w Zarządzie Spółki ACP GF
 

W dniu 23 lutego 2018r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki ACP Global Forwarding Sp. z o.o. 

 

Powołani zostali nowi Członkowie Zarządu: Magdalena SKŁODOWSKA oraz Krzysztof WILCZYŃSKI.

 

Od dnia 23 lutego 2018r. Zarząd stanowią:

Robert LUBIECKI – Prezes Zarządu
Krzysztof GĄSIŃSKI – Członek Zarządu
Jacek SŁOMSKI – Członek Zarządu
Magdalena SKŁODOWSKA – Członek Zarządu
Krzysztof WILCZYŃSKI – Członek Zarządu

 

01.10.2017 ACP GF operatorem pocztowym w międzynarodowym obrocie towarowym
 

ACP GF została wpisana do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 622 i od dnia 1 października 2017 r. rozpoczyna prowadzenie działalności jako operator pocztowy w międzynarodowym obrocie towarowym.

 » więcej informacji

15.06.2017  Polisa OC Spedytora
 

W dniu 15 czerwca 2017r. odnowiona została Polisa Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. Nowa polisa jest ważna do 14.06.2018r. 

Od czerwca 2017r. ACP jest objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC przewoźnika umownego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

» więcej informacji

01.06.2017 Magazyn logistyczny we Wrocławiu
 

W czerwcu 2017r. uruchomiony został nowy magazyn logistyczny ACP GF we Wrocławiu, w którym dla naszych Klientów świadczone są usługi magazynowania, konfekcjonowania, przeładowywania, konsolidacji i dekonsolidacji przesyłek paletowych, własnej dystrybucji palet  oraz bezpośredniej dystrybucji przesyłek paletowych.

» więcej informacji

01.05.2017 Zmiana lokalizacji oddziału ACP we Wrocławiu
 

Z dniem 1 maja 2017 roku oddział we Wrocławiu został przeniesiony do nowej lokalizacji przy ulicy Żmigrodzkiej 242D.

 

01.05.2017 Przystąpienie do sieci paletowej PALLETWAYS Polska
 

W maju 2017r. ACP GF przystąpiło do międzynarodowej sieci paletowej Palletways Polska. ACP GF zostało przedstawicielem Palletways w regionie Wrocławia i Legnicy. 

» więcej informacji

01.05.2017 Certyfikat WCA 2017 - 2018
 

W maju 2017 roku odnowiony został Certyfikat WCA.

» więcej informacji

01.01.2017 Certyfikat IATA 2017
 

W styczniu 2017r. odnowiony został Certyfikat Agenta IATA na rok 2017.

» więcej informacji

03.06.2016 Polisa OC Spedytora
 

W dniu 03 czerwca 2016r. odnowiona została Polisa OC Spedytora ważna do 14.06.2017r.

 

23.05.2016 Responsywna strona ACP GF
 

W dniu 23 maja 2016r. uruchomione zostały responsywne dla wszystkich urządzeń, wielojęzyczne strony www ACP Global Forwarding.   

01.05.2016 Certyfikat WCA 2015 - 2016
 

W maju 2016 roku odnowiony został Certyfikat WCA.

 

01.01.2016 Certyfikat IATA 2016
 

W styczniu 2016r. odnowiony został Certyfikat Agenta IATA na rok 2016.

 

18.12.2015 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP
 

W dniu 18 grudnia 2015r. na stronie internetowej ACP GF umieszczone zostało nowe zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP.

» Aktualne zaświadczenie NIP

02.12.2015 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 

W dniu 2 grudnia 2015r. na stronie internetowej ACP GF umieszczone zostało nowe zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

» Aktualne zaświadczenie REGON

20.10.2015 Zmiana nazwy prawnej spółki na ACP Global Forwarding Sp. z o.o.
 

W dniu 20 października 2015r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie

w przedmiocie zmiany nazwy Spółki z Air Cargo Poland Sp. z o.o.

na ACP Global Forwarding Sp. z o.o.

» Aktualny odpis KRS

01.09.2015 Paletowy serwis drogowy ROAD TO AFRICA
 

W dniu 1 września 2015 roku uruchomiony został paletowy serwis drogowy z wielu krajów Europy do Afryki.

 

01.08.2015 Nowy oddział ACP w Łodzi
 

01 sierpnia 2015 r. w obiekcie operacyjnym DPD Polska w Dobrej k.Strykowa

przy ul. Wodnej 38 uruchomiliśmy oddział usług spedycyjnych, rozszerzając zakres dotychczasowej działalności oraz ofertę produktową spółek DPD.

 

08.06.2015 Polisa OC Spedytora
 

W dniu 08 czerwca 2015 r. zamieszczona została na stronie internetowej Polisa OC Spedytora ważna do 07.06.2016 r.

01.06.2015 TRACK&TRACE - Śledzenie ładunków
 

W dniu 1 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Air Cargo Poland uruchomiona została usługa śledzenia ładunków Track&Trace.

» więcej informacji

01.06.2015 Międzynarodowy serwis paletowy PAK-PAL
 

W dniu 1 czerwca 2015 roku uruchomiony został międzynarodowy serwis paletowy PAK-PAL pomiędzy wieloma krajami w Europie.

» więcej informacji

01.05.2015 Certyfikat WCA 2015 - 2016
 

W maju 2015 roku odnowiony został Certyfikat WCA.

 

28.04.2015 Zaktualizowany harmonogram serwisu drogowego drobnicowego
 

W dniu 28 kwietnia 2015 roku zaktualizowany został harmonogram serwisu drogowego drobnicowego ACP.

12.03.2015 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 

Od 2015 roku Air Cargo Poland stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

01.03.2015 SameDay Delivery - Doręczenia ekspresowe
 

Z dniem 01 marca 2015r. strona internetowa firmy Air Cargo Poland została wzbogacona o ofertę na usługę odbioru i ekspresowego doręczenia przesyłek

w oparciu o połączenie serwisu drogowego i lotniczego.

» więcej informacji

21.01.2015 Certyfikat IATA 2015
 

W dniu 21 stycznia 2015r. zamieszczony został na stronie Certyfikat Agenta IATA na rok 2015.

 

22.09.2014 Zmiana lokalizacji oddziału w Katowicach
 

Z dniem 22 września 2014 r. oddział w Katowicach został przeniesiony do nowo otwartego obiektu DPD Polska w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 65.

» więcej informacji

12.09.2014 Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Air Cargo Poland
 

Z dniem 12 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie wysokości kapitału zakładowego Air Cargo Poland Sp. z o.o. z 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.

» więcej informacji

02.07.2014 Zmiany w Zarządzie ACP
 

Z dniem 02 lipca 2014 r. z funkcji Wiceprezesa odwołany został Grzegorz KRUPA a z funkcji Członka Zarządu odwołany został Maciej GŁOWACKI.

Powołani zostali nowi Członkowie Zarządu: Krzysztof GĄSIŃSKI i Jacek SŁOMSKI.

Aktualny skład Zarządu Spółki Air Cargo Poland Sp. z o.o.:

Robert LUBIECKI - Prezes Zarządu

Krzysztof GĄSIŃSKI - Członek Zarządu

Jacek SŁOMSKI - Członek Zarządu

09.06.2014 Polisa OC Spedytora
 

W dniu 09 czerwca 2014 r. zamieszczona została na stronie internetowej Polisa OC Spedytora ważna do 06.07.2015 r.

02.06.2014 Francuskojęzyczna wersja strony internetowej
 

W dniu 02 czerwca 2014 r. uruchomiona została francuskojęzyczna wersja strony internetowej Air Cargo Poland.

» więcej informacji

28.05.2014 Certyfikat WCA 2014 - 2015
 

W dniu 28 maja 2014 r. zamieszczony został na stronie Certyfikat WCA na rok

2014 - 2015.

19.05.2014

Ogólne Warunki Spedycyjne

 

Niniejszym informujemy, iż od dnia 19 maja 2014 r. Air Cargo Poland świadczy usługi w oparciu o Ogólne Warunki Spedycyjne ACP.

» więcej informacji

17.04.2014

Podwyższenie kwoty gwarancyjnej OC Spedytora

 

Niniejszym informujemy, iż podwyższeniu uległa kwota gwarancyjna OC Spedytora z kwoty 600.000 EUR do kwoty 1.500.000 EUR.

17.04.2014

Nowe kierunki serwisu paletowego

 

W kwietniu 2014 r. serwis paletowy realizowany przez Air Cargo Poland został rozszerzony o nowe kierunki - Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.

» więcej informacji

17.04.2014 Skrócony czas tranzytu do Hiszpanii i Portugalii
 

W dniu 17 kwietnia 2014 r. czas tranzytu przesyłek drogowych drobnicowych do Hiszpanii i Portugalii skrócony został z 7-8 dni na 5 dni dla Hiszpanii i 6 dni dla Portugalii.

» więcej informacji

15.04.2014 Rosyjskojęzyczna wersja strony internetowej
 

W dniu 15 kwietnia 2014 r. uruchomiona została rosyjskojęzyczna wersja strony internetowej Air Cargo Poland.

» więcej informacji

01.04.2014 Oddział spedycyjny Air Cargo Poland we Wrocławiu
 

01 kwietnia 2014 r. w obiekcie operacyjnym DPD Polska we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 81, uruchomiliśmy oddział usług spedycyjnych, rozszerzając zakres dotychczasowej działalności oraz ofertę produktową spółek DPD na terenie Dolnego Śląska.

10.03.2014 Niemieckojęzyczna wersja strony internetowej
 

W dniu 10 marca 2014 r. uruchomiona została niemieckojęzyczna wersja strony internetowej Air Cargo Poland.

» więcej informacji

05.02.2014 Certyfikat IATA 2014
 

W dniu 5 lutego 2014r. zamieszczony został na stronie Certyfikat Agenta IATA na rok 2014.

 

28.01.2014

Specjalistyczny transport ładunków ponadnormatywnych

 

Z dniem 28 stycznia 2014r. strona internetowa firmy Air Cargo Poland została wzbogacona o ofertę na przewóz ładunków ponadnormatywnych, (wielkogabarytowych, długich i ciężkich, w tym o skupionej masie).

» wiecej informacji

18.12.2013

Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Air Cargo Poland

 

Z dniem 05 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie wysokości kapitału zakładowego Air Cargo Poland Sp. z o.o. z 300.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.

» więcej informacji

01.12.2013

Nowe kierunki międzynarodowego serwisu drobnicowego LTL

 

Z dniem 01 grudnia 2013 r. firma Air Cargo Poland rozszerzyła ofertę międzynarodowego serwisu drogowego drobnicowego o nowe kierunki.

» więcej informacji